Eurotip, s.r.o.
J. Derku 785
911 01  Trenčín

Predaj vozidiel FIAT
032 285 11 22
fiat@eurotip.sk

Servis vozidiel FIAT
032 285 11 44
ccm.eurotip@eurotip.sk

Kontakty

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Eurotip, s.r.o. ,J. Derku 785, 911 01  Trenčín

Predaj vozidiel  FIAT:

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok od 8.00 do 16.30 hod

 
Ing. Dušan Slezák
Prokurista
032 285 11 71

   
Ing. Ján Altperger
Vedúci predaj vozidiel FIAT
032 285 11 27      0918 779 226
jaltperger@eurotip.sk
fiat@eurotip.sk
Bc. Natália Jánošíková
predaj vozidiel FIAT
032  285 11 26      0905 561 907
njanosikova@eurotip.sk
fiat@eurotip.sk

Bc. Anna Ripková
predaj vozidiel FIAT
032 285 11 15, 0948 159 599
aripkova@eurotip.sk 

 


     
     

     

 Servis vozidiel FIAT:

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok od 7.00 do 15.30 hod
 
 

Ing. Jozef Žatko
technický riaditeľ
032 285 11 16, 0905 403 602
ccm.eurotip@eurotip.sk   jzatko@eurotip.sk

Vladimír Vámoš 
prijímací technik, TEC
032 285 11 45, 0905 785 785
vvamos@eurotip.sk
Ing. Norbert Gróf
prijímací technik
032 285 11 49, 0908 291 660
ngrof@eurotip.sk

Peter Koreň
prijímací technik - likvidácia poistných udalostí
032 285 11 55, 0918 967 085
pkoren@eurotip.sk

FAX.: 032 285 11 56

      
     

Predaj ND a príslušenstva FIAT:

   
Rastislav Pavlík
Predaj ND,logistika
032 285 11 47
sklad.eurotip@eurotip.sk
rpavlik@eurotip.sk

 

 

Fakturácia, office:

   
Michaela Balážová
sklad, hospodárstvo,
spracovanie agendy reklamácii FIAT
032 285 11 48
mbalazova@eurotip.sk
pohladavky@eurotip.sk